ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σχεδίαση & Μελέτη Μεταλλικών Κτιρίων Βιομηχανικής Χρήσης

Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε μεταλλικά κτίρια για την στέγαση του επαγγελματικού σας χώρου βάσει των απαιτήσεων και προσδοκιών σας. Η διεκπεραίωση του έργου ξεκινάει από την εκτίμηση της κατασκευής και την εκπόνηση στατικής μελέτης ή την επεξεργασία ήδη υπάρχουσας μελέτης του πελάτη. Έπειτα γίνεται αποτύπωση του χώρου και εκπόνηση μελέτης της εφαρμογής. 

Εφόσον καταλήξουμε στην εικόνα του τελικού έργου γίνεται η εγκατάσταση/προετοιμασία του εργοταξίου και η μεταφορά του τελικού προϊόντος στο εργοτάξιο. Τελευταίο στάδιο, η διακόσμηση και επίπλωση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του έργου.

εργα μασ

Δείτε περισσότερα